PROTOTİP HAZIRLAMA

 3 boyutlu çizimin uygun görülmesi halinde sizler proje sahibi arzu ederse prototip hazırlıyoruz. Bu sayede prototip nihai mamul üzerine montajlanıyor montajlanma sonrası ürüne bütünlük sağlarsa ve onaylanırsa kalıp tasarımı aşamasına geçiyoruz.